Перейти к содержимому

Вопрос: С чего начинать?
Ответ: В случае, если Вы оперируете своими деньгами, то начинать стоит с Предпроектной работы, или Технико-экономического обоснования. В случае если Вы планируете привлекать средства от Инвестора, или кредитной организации, начинать стоит с Бизнес-плана.

Вопрос: В каком порядке идут услуги, с чего начинать?
Ответ: Работы идут в следующем порядке:
1. Бизнес-план, либо Предпроект, либо ТЭО. - Получаем инвестиционную емкость (бюджет), очередности реализации объекта (очереди строительства/работ) и определяемся в деталях  бизнеса (расходы, оборотные средства, сбыт, планируемый доход).
2. В случае нового строительства - Разработка полной Проектной документации (в таком случае материалы пункта 1 входят в стоимость и учитываются в проектной документации). - Понимаем в деталях как объект будет реализован, получаем все инструкции, получаем регистрации и разрешения.
3. Строительство, Поставка оборудования, Монтаж оборудования, согласно Проектной документации.
4. Сдача объекта.
5. Поставка сырья, генетики и тд.
6.Запуск!

Вопрос: Сколько стоит Бизнес-план?
Ответ: Для того чтобы сформировать стоимость документации, нам необходимо получить ряд данных: описание планируемого объекта и его бизнес-модели (ваше видение, пожелания), регион, площадка, коммуникации, для кого составляется бизнес-план (от этого очень сильно зависит состав документации), необходимо ли проводить его защиту перед группой Инвестора, Обладминистрацией, Рабочей группой кредитной организации и т.д.

Вопрос: Можете ли выслать нам пример того что вы делаете?
Ответ: Нет, не можем, вся документация разрабатывается индивидуально для каждого заказчика и является его собственностью. Согласитесь, Вам бы тоже не понравилось, если бы мы высылали потенциальным клиентам то, за что Вы заплатили деньги.

Вопрос: Сколько, укрупненно, будет стоить тот комплекс что я хочу?
Ответ: Для формирования бюджета и ориентировочного представления порядка цен, Вы можете воспользоваться нашими калькуляторами, которые находятся в свободном доступе и совершенно бесплатны.

Вопрос: Можете ли вы провести защиту документации перед Инвестором, или кредитной организацией?
Ответ: Да, мы оказываем такие услуги своим клиентам.

 

 

ТЭН Шошқа кешенін,  құс  фермасын,  мал фермасын, АПК нысандарын  техникалық экономикалық негіздеу

Техникалық экономикалық негіздеу (ТЭН)- өнімді дайындау немесе қызмет түрлерін көрсету  мақсаттылығы  (мақсатты еместігі) жөніндегі ақпарат берілген құжат. ТЭН  шығын талдауларынан және қандай да бір  жобаның нәтижесінен  тұрады.  ТЭН  инвесторларға  ұсынылып отырған жобаға қаржы салу керек пе  соны анықтауға мүмкіндік береді.  Немесе жобаның ТЭН  кез келген замауи бағыттағы  дамитын компанияның  маңызды құжатының бірі болып табылады.

Жобаның ТЭО  (техникалық экономикалық негізделуі)  егер компания  қандай да бір жаңа технологияны енгізетін болса,  өндірістік мақсатта  іске асырылуына  қандай да бір  қаржы көзін алатын болса,  сол жағдайда керек.

Кез келген  ғылыми техникалық  шаралардың  ТЭН дайындау (немесе жобаның техникалық экономикалық  негізделуі)  барлық уақытта   қандай да бір маңызды шешімді қабылдау алдында, атап айтқанда  жабдықтың белгілі бір түрін  жобалаған кезде, оның серийялық  құрылымы,  өнімнің  белгілі бір түріне ғана бағытталған  өндірісті құру жөнінде жүргізіледі.

Техникалық экономикалық негіздеу тізбегі- егер  техникалық экономикалық  негіздеулерді  (ТЭН мен ТЭЖ) дайындаудың қаржылық  нәтижелері оң болған жағдайда мекеменің  кредиторлары  мен  басшылары үшін инвестициялық жобаның  тиімділігін дәлелдеу және  негіздеу.

 ТЭН үлгісі мен түрі  бір бірінен айырмашылығы бар,  көп жағдайда соңғы мақсатына байланысты болып табылады.  ТЭН  мыналар үшін құрастырылуы мүмкін:

 • Жоба арқылы  несие  алу мақсатында, банктерді;
 • Тендерлерге қатысу;
 • Экономикалық жағынан дамуды көздейтін кәсіпорын мекмелері үшін;
 • Инвесторларға , оларды тарту мақсатында;
 • ТЭН құрастыру кезіндегі басты мақсат инвестициялық жобаға  кеткен  шығынды және оның нәтижелерін ,  жобаның өтелімділік  мерзімін бағалау;

Жазу себептері

ТЭН  келесі  әрекеттердің бірінің нәтижесінде құрылады:

-нарықтың талабы

-мекеменің қажеттіліктері

-тапсырыс берушінің  талаптары

-құқықтық талаптар

-экологиялық  әсер ету,

-әлеуметтік қажеттіліктер

 

Көптеген кәсіпкерлер Бизнес жоба мен ТЭО шатастырып алады.  ТЭН  даярлау  әдеттегі жазылған бизнес жоспардан еш айырмашылығы жоқ.  Шынтуайтына келгенде  ТЭО құрастыру,  бизнес жоспарды  жазу,  бұл екеуі әртүрлі  бағыттағы  заттар болып табылады,  олардың ерекшелігі  ТЭН  бизнес жсопар тәрізді  күрделі және бүге шігесіне дейін дайындалған  еңбек болып табылмайды.  Оның айырмашылығы  ТЭН  жобаның  негізділігінде,  бизнес жоспарда   ауқымды  экономикалық  есептеулерден тұрады және  қауіп қатердің бар екендігін түсіндіреді және  жобаның  өтімділігінің тиімділігі мен мерзімін  береді.

ТЭН  келесі бөлімдер көрсетіледі:

-Түйіндеме-  әрбір тараудың мазмұнының  негізгі  сұрақтарының қысқаша сипаты

- Жобаның  сілтемелері мен тарихы

-технологиялық үрдіс

- өндірістік инфрақұрылымға қойылатын талаптар

- Негізгі жабдықтар,  материалдық қорлар

-қызметкер мен еңбек шығыны

- өнім түрлері және  шошқа кешені,  құс шаруашылығы және АПК басқа да  кәсіпорын мекемелерімен шығарылатын өнімнің құны

- Жобаның  іске асырылу мерзімі мен кезеңдері

Жобаның күнтізбелік іске асырылуы

-экономикалық тиімділігі

- орналасқан жері,  аумағы және  экологиялық  әсер етуі

- қаржылық  талдау мен инвестиция

Жобаны техникалық экономикалық негіздеу  әдетте  тек компанияның  жалпы бюизнесіне арналған.  Нәтижесінде  бизнесті толығымен сипаттап көрсететін  тараулардан тұрмауы керек. Яғни,  техникалық экономикалық негіздеу құрамында  компанияның жұмысында  осы жобаға байланысты қандай да бір енгізілген  өзгерістерді сипаттайтын  мәліметтер мен есептеулер  енгізіледі. ТЭН бизнес жобадан айырмашылығы  матркетингтік  стратегия  түрінде   ауқымды жазылмайды,  сондай ақ  тауарлар мен көрсетілетін қызмет  түрлері және қауіп қатерді талдау  кірмейді.  Техникалық экономикалық талдау  жаңа өзгерістердің нәтижесін  жазуға мүмкін болатындай деңгейде  құрастырылады.

ТЭН не үшін керек?

Жұмыста қандай да бір өзгерістер  орын алған жағдайды көрнекі түрінде  көру үшін  (ол сапалы немесе сандық түрде болсын маңызды емес)  әдетте ереже бойынша  жобаның техникалық экономикалық негіздеуі даярланады.  ТЭН құрастыру кезінде   кәсіпорынға тікелей және жанама түрде әсер ететін әртүрлі факторлар, сонымен бірге,  қаржылық көрсеткіштердің  барлық өзгерістері  мұқият  ескеріледі.   Кәсіби білімді деңгейде даярланған ТЭН  кәсіпорын жұмысының   қаншалықты деңгейде  тиімді екендігін, мекемеге  несиелендіру қажет пе немесе  мүлдем қажет емес пе деген  сұрақтарға жауап табуға мүмкіндік береді.  Сонымен бірге,  жобаның техникалық экономикалық  негізделуі  қажетті құрал жабдықты  таңдап алуға  көмек береді.  Техникалық  экономикалық  негіздеу (ТЭН)  міндетті түрде  құжаттар  пакетіне кіреді, ол өз кезегінде  несие алу үшін банкке   беріледі. Осы жағдайда ТЭО  несиелендіру  пайдалылығын  көрсетуге мүмкіндік береді, сонымен қатар  банкке  несиені қайтаруға мүмкіндік береді.

Техникалық экономикалық  негіздеуді  даярлау кезінде  келесі ережелерді  кіргізу қажет:

 • Жобаның түіндемесі
 • Жобаның идеясы. Техникалық экономикалық негіздеудің мәні неде. Ол не үшін қажет. ТЭН жоспарды адымдап түсіндіру
 • Негіздеу. Бұндай шешімждер неліктен тез қабылданады, нақты осы материалды таңдау себебі.  Жұмыс пен жабдықтың  түрі. ТЭН  есебіне  барлық жағынан мүмкін болатын есептеу қаупін  кіргізуге болады.
 • Өндіріс  үшін  қажеттілікті есептеу (қаржылық,  шикізаттық, еңбек энергетикалық)  Осы жобаны жүзеге асыру үшін  қанша қаржыны  есептеу керек.  Егер сіз несие алу үшін   ТЭН  құрастыратын    барлық мүмкін болатын  кіріс  көздерін  көрсетуіңіз керек.
 • Экономикалық  негіздеу (өзгерістен кейін кәсіпорынның  жұмысының нәтижесін  көрсететін есептер)
 • Қорытындылар мен ұсыныстар (қорытынды жасау,  қорытынды, бағалау)

Сонымен бірге,  техникалық экономикалық негіздеу  одан ары қарай  бизнес жоспарды құру үшін  негіз болып табылады.  Бұл  өнеркәсіп  өндірісінде  жаңа технологиялар  немесе құрал жабдықтарды енгізу үшін шешімдер қабылдау үшін қажет.

Тегін кеңес алу үшін біздің мамандармен  байланысыңыз!

1

Одной из организаций предлагающей стандарты для бизнес-планирования является UNIDO — организация борющаяся за глобальное процветание, поддерживая индустриальное развитии развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

ЮНИДО оказывает различную помощь странам с переходной экономикой и развивающимся странам в адаптации и развитии в условиях глобализации экономики и мира в целом. Организация собирает знания, информацию, опыт и технологии, передает их нуждающимся странам и тем самым содействует развитию конкурентоспособной экономики и повышению уровня занятости. ...читать далее "ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ БИЗНЕС-ПЛАНА ФОРМАТА UNIDO"

Бұрын қолданыста болған трактор,  комбайндар,  тұқым егушілер,  тозаңдатқаштар,  жерді өңдейтін техникаларды сатамыз. Біздің еліміз  соңғы жылдары әлемдік ауыл шаруашылығының дамуында  үлкен рөл ойнайды.  Дәнді дақылдар мен  азық жеп өсімдіктерінің  көрсеткіштері едәуір ұлғайды.  Егін алаңдары  көбейді,   жаңа ауыл шаруашылық техникасының  көп мөлшері  сатылды.  Сатылымның орасан зор үлесін  заманауи қуатты  және энергия   үнемдейтін  ауылшаруашылық техникасы алып отыр.  Агроөндірістік  кешен саясаты  обыс аймағында  мал шаруашылығының модернизациясына бағытталды.  Осы бағыт жақын арада ең  басым бағыттардың бірі болып табылады.  сапалы  ауыл шаруашылықтық  техника  кез келген кезеңде  табыс көзі мен кепілдемесі болып табылады.  Трактор,  тырма,  картоп жинайтын  комбайн,шөп шабатын машина,  роторлық шөп шапқыш,  тұқым сепкіш,   аспалы тозаңдатқыштар тіркемелі тозаңдатқыштар,  соқа,  пресс жинағыш- әрбір  агрегат  нақты және тиімді жұмыс істеуі тиіс. Бұдан басқа,  барлық машиналар  өңделетін аумағына сәйкес   таңдалатын болуы тиіс. ...читать далее "Германиядан келген ұсталынған шаруашылық техникаларды сатамыз!"

3

Разработка бизнес-планов по требованиям Сбербанка (ОАО Сбербанк России) является важным направлением нашей деятельности.
Мы разрабатываем бизнес-планы как для московских, так и для региональных отделений Сбербанка.

Для разработки бизнес-планов для Сбербанка наша компания использует методические пособия, разработанные в самом банке, что позволяет нашим клиентам не беспокоиться о формальной составляющей процесса.

Высокий уровень стандартизации способствует подготовке документа в кратчайшие сроки.
Требования Сбербанка к составу бизнес-плана можно посмотреть ниже. ...читать далее "ТРЕБОВАНИЯ СБЕРБАНКА К СОСТАВУ БИЗНЕС-ПЛАНА"

3

При разработке бизнес-плана для Россельхозбанка следует иметь в виду, что банк, благодаря широкой сети допофисов, собирает коммерческую информацию из всех регионов страны. Эта информация накапливается в базе знаний и доступна сотрудникам всех кредитных отделов Россельхозбанка. Поэтому, при прогнозировании доходной части бизнес-плана надо пользоваться реальными ценами. Если цены продаж будут взяты "с потолка" - банк мгновенно "выведет вас на чистую воду".

Также надо иметь в виду, что Россельхозбанк кредитует не только сельское хозяйство. Однако, чтобы получить финансирование, заемщик должен оплатить не менее 20% от стоимости проекта из собственных средств. Россельхозбанк контролирует этот вопрос.
Высокий уровень стандартизации способствует разработке бизнес-плана для Россельхозбанка в кратчайшие сроки.
Требования Россельхозбанка к составу бизнес-плана можно посмотреть ниже. ...читать далее "ТРЕБОВАНИЯ РОССЕЛЬХОЗБАНКА К СОСТАВУ БИЗНЕС-ПЛАНА"

1

Функции маркетингового продвижения предприятий животноводства, птицеводства, предприятий АПК.

Продвижение - любая форма сообщений для информации, убеждения, напоминания о товарах, услугах, общественной деятельности, идеях и т.д.

Цель: понять свои сильные и слабые стороны, вывести на рынок новые продукты, улучшить существующие, увеличить продажи.

...читать далее "Маркетинговое продвижение животноводческих, птицеводческих, зерновых и других предприятий АПК."