Перейти к содержимому

Фермер үшін жедел жәрдем. Аудит.

Адам  тәрізді  мал шаруашылығы, құс шаруашылығы бизнесінің  кәсіпорыны  өздерін нашар немесе жеткіліксіз дәрежеде нашар сезінеді.  Ойдағыдай нәтиже әкелмейді.

Бұл инвесторға ұнамайды!

Егер мекеме құрылып қойып,   біраз уақыт жұмыс істеген болса,  алайда нәтижелері иелерін немесе басқармаларға ұнамайтын болса, онда жағдайды түзетуге болады.  Мекеменің  диагностикасы немесе аудит өзіне тек толық талдауларды ғана емес, сонымен бірге  орын алғанг жағдайды түзету бойынша  нақтылы ұсыныстарды  кіргізеді.

Қызмет көрсету мақсаты:

Жұмыс істеп жатқан мекемеге сапалы аудит жүргізу.  Тапсырыс берушіге  мәселе туғызатын жерлерін көрсету керек.  Осыған байланысты жағымсыз   мәселелердің алдын алу үшін  ұсыныстар берілуі керек.

Біздің мамандар  көрсететін аудит түрлері:

 • Мекеменің технологиялық аудиті/ бұл  мекеменің технологиялық жағдайына тексеру жүргізеді.

Ол тексеру  жекелеген  көрсеткіштердің көмегі арқылы жүзеге асырылады,  оның әлсіз және күшті жақтарын анықтауға мүмкіндік береді.  Бұл біздің мамандарға  стратегияны қалыптастыруға  көмек береді.  Технологиялық аудитті жүргізу үшін  әдістемелік база құрастырылады.  Жүргізу әдістемесі  жинау тәртібін орнатып,  бастапқы ақпараттарды өңдейді.  Мәліметтерді бастапқы  қалыптастыру алгоритмін  ( мекеменің  тиімділігін  бағалаудың кешенді жүйесі)  орнатады.  Және  өндірістік техникалық,  және экономикалық потенциалын бағалау  үшін  анықталған мәселелердің жүйелілігін  анықтайды,  оптималды және кешенді түрлде шешу жолдарын қарастырады.

 • Маркетингтік аудит- аудиттің бұл түрі қол жеткізілген табысты одан ары қарай шыңдауды көздейді.  Бизнес үрдістерді қалыптастыру және оптимизациялау жүргізіледі, осыдан кейін  компания  үлкен күшімен  өте дәл  түрінде барынша күшімен  «шабады». Маркетингтік аудит  бірегейлендіру,  бағалау, өлшеу, мотивациялау,  және орындау дың талдамалық аспабы болып табылады.  маркетингтік аудит шешімдер қалай қабылданды,  оны қалай жүргізеді,   осыған анықтама  бере алады. Маркетингтік аудитті  нарықтың ревизиясымен шатастыруға болмайды.  Маркетингтік аудит-бұл  идентификациялау, бағалау,  өлшеу мотивациялау және жақсы жетістіктерге қол жеткізу үшін  талдамалық аспап болып табылады.  маркетингтік аудит  шешімді қалай қабьылдау керек,  оны қалай жүргізеді,  барлық көздерге маркетинг әсер ететіндігіне көз жеткізу үшін  жүргізеді.
 • Тиімді маркетингтік аудит төрт көрсеткішті қағанаттандыра алуы керк:

Көлемдіділігі- аудит  маркетингтік жұмыстың барлық салаларын қамтиды және жекелеген  сындарды сәттерді  талдаумен ғана шектеледі.

Жүйелілігі-  маркетинг аудиті  маркетингтің сыртқы ортасын қамтитын  диагностикалвқ қадам.

Тәуелсіздігі -  аудит  обьективті  болуы керек, және  ол  компания менеджерлеріне тәуелді болмауы керек.

Кезеңділігі-маркетингтік аудит- бұ қандай да бір  мәселе шығып қалған жағдайда емес, үнемі реттілікте  жүргізілуі қажет.  Көптеген мәселелер  команияның гүлденуі алдында  пайда болады.  Егер оларды өз уақытында анықтап тауып алмаса  онда  нәтижесі қайтымсыз болады.

 • Ішкі аудит- бақылау жұмысы,   мал немесе құс шаруашылығының  ішінде  жүргізіледі.
 • Ішкі аудит  мекемеге  алдына қойған мақсаттқа қол жеткізуге  көмектеседі.  Бұл кезде  жүйелендірілген және тізбекті   кезеңді қолданады.

Ішкі аудитті  мекеменің алдына қойған мақсатына қол  жеткізу үшін қолданылад. Ішкі аудитті  мәліметтерді зерттеп тексеру мақсатында  қолданады.

Диагностиканың қысқаша  мазмұны:

инфра құрылым, технологиялық, физиологиялық, сауда саттық, кеңселік;

мазмұнының технологиясы: мал мен құстарды асырау үшін арналған  жабдықтар , микроклимат  жүйесі-температура,  ауаның қысымы,  азық беру жүйесі;

 • Азық сапасы: дәнді дақылдар. НМҚ (нәруыздық минералды қоспалар)  НДМҚ Нәруыздық минералдық  дәруменді қоспалар.  Барлық құрамдас бөліктері  мал мен құстардың физиологиялық  талаптарына ара қатынасы.  Нутриционистердің  кеңесі қажет болуы мүмкін,  талдау, есептеу,  және азық рецептурасын  құрастыру.
 • Мал басының қозғалуының  кезеңділігі, логистикалық ағымдар,  оның сипаттамасы,  және динамикасы;
 • Негізгі бәсекелестерді зерттеу: технологиясы, бағалық саясаты, күшті  және әлсіз жақтары;
 • Қарастырылып отырған мекеменің жұмысына  бәсекелестердің назарын анықтау
 • Кәсіпорынның  маркетингтік және жарнамалық  белсенділігін талдау.

Қызмет көрсетуді қабылдау үрдісінде , тапсырыс беруші  келесі нәтижелерді алады:  

 1. дағдарыс жағдайынан шығу үшін  мекемінің жұмысын оңтайландыру жолдары;
 2. Кірістің кіруіне әсер ететін  мекемелердің жеткіліксіздігі ;
 3. Тапсырыс беруші мен кәсіпорындардың сипатына салыстырмалы түрде баға беру;
 4. Мүмкін болып табылатын бәсекеге қабілетті   заттарды анықтау.
 5. Тапсырыс берушінің  инновациялық  жұмысында әлемдік тәжірибенің   мүмкіндіктерін негіздеу
 6. Жүргізілген талдама негізінде   мекеменің  инновациялық  жұмысын  әлемдік тәжірибеде қолдану.

Тапсырыс берушінің  кәсіпорынды пайдалы дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұсыныстар беру.

Біздің мамандармен  байланысыңыз. Тегін ақпарат ала аласыз!